DEWEERGAVE

Sinds 1989

Veelgestelde vragen

 • Hoelang duurt een les? +

  Muzieklessen privé: Kinderen hebben 20 of 30 min les, tieners en volwassenen 30 of 45 min wekelijks of per 14 dagen Muzieklessen in een groep: afhankelijk van de groepsgrootte 30 of 45 min per 14 dagen Dramalessen: Kleuters 45 min, alle andere groepen 60 of 90 min per 14 dagen Koor: Kinderen 45 min per week, tieners en volwassenen 45 min per 14 dagen
 • Moet je al noten kunnen lezen om muziekles op een instrument te krijgen? +

  Nee, u hoeft geen muzikale ondergrond of kennis te hebben om bij ons te kunnen starten met muzieklessen.Ook voor zang is geen ondergrond noodzakelijk. In de lessen leren we alles wat nodig is.
 • Wat houdt een (muziek)les in? +

  In onze lessen zijn wij er altijd op gericht om onze leerlingen vooruit te helpen. Het geoefende wordt nabesproken en nieuwe dingen worden voorbesproken. Er worden vaardigheden ingeoefend en zo nodig vragen beantwoord. We vinden het daarbij van groot belang, dat onze leerlingen er plezier in hebben om hun mogelijkheden te vergroten. We gebruiken geen standaardmethodes, maar proberen elke les aan te sluiten bij de mogelijkheden en wensen van de leerling(en). De inhoud van de dramalessen verschilt per leeftijdsgroep.Hiervoor verwijzen wij u graag naar de diverse pagina's op deze website. N.B.Wij kiezen er heel bewust voor om in de les geen tijd in te ruimen voor administratie. We willen de totale lestijd besteden aan kwalitatief goed onderwijs. Voor alle admiinstratieve vragen en/of opmerkingen, verzoeken we u om ons te mailen.
 • Hoe oud moet een kind zijn om een instrument te leren spelen? +

  Dit hangt af van het kind en van het instrument. Het kind: Over het algemeen starten kinderen niet voordat ze in groep 3 zitten. Als een jong kind sterke voorkeur heeft voor een instrument, is het in principe de moeite waard om met les te beginnen. Daarbij is het wel van belang, dat ouders inschatten dat het kind (onder begeleiding van bijv. één van de ouders) in staat zal zijn om dagelijks 10 minuten de behandelde lesstof thuis te oefenen. Een instrument zal dus ook thuis aanwezig moeten zijn. Uiteraard wordt er aan kinderen op die leeftijd anders les gegeven dan aan oudere kinderen. Het jonge kind zal spelenderwijs het instrument verkennen en muzikale vaardigheden oefenen. Jonge kinderen, (groep 3,4,5) hebben, zoals gezegd, thuis dagelijks begeleiding nodig bij het oefenen. Regelmaat is daarbij extra belangrijk, en vooral: niet te lang oefenen! Het is belangrijk dat het kind er plezier in heeft. Het instrument: Voor een instrument als viool is doorzettingsvermogen van belang. Een kind dat ongedurig en snel gefrustreerd is, kan beter een ander instrument kiezen, dat wat makkelijker is. Voor gitaar- en blokfluitles is, gezien de motorische ontwikkeling van het kind, een minimumleeftijd van 6 jaar vereist. Piano en keyboard is meer laagdrempelig en net als djembe/percussie eventueel ook voor jongere kinderen geschikt.
 • Hoelang moet ik thuis oefenen? +

  Voor de diverse instrumenten geldt, dat dagelijkse oefening van groot belang is. Voor kinderen is 10-15 min voldoende, voor tieners en volwassenen mag dit 20-30 min worden.
 • Wordt er ook les aan huis gegeven? +

  Alle lessen worden in de regel gegeven in De Speelplaats aan de Korenbloemstraat 7 in Barneveld. In bijzondere gevallen kunnen we ook aan huis komen. Daarvoor gelden andere tarieven, die op aanvraag worden verstrekt.
 • Wat kosten de lessen? +

  U vindt een overzicht van alle tarieven op deze website.
 • Hoe moet ik me aanmelden? +

  Via het inschrijfformulier kunt u zich gratis en vrijblijvend inschrijven voor al onze lessen.U krijgt van ons zo snel mogelijk, doorgaans binnen een paar dagen, een reactie via de mail.Wij laten u dan weten op welke termijn en welke dag en tijd u met de lessen kunt beginnen.Zodra wij van u een reactie hierop binnen hebben, schrijven wij u in in ons lesrooster.U krijgt van ons vervolgens een mail met de factuur en de lesovereenkomst.Deze lesovereenkomst dient u, nadat u deze doorgelezen hebt, in de eerste les ingevuld en ondertekend in te leveren.Met het inleveren van uw lesovereenkomst is uw inschrijving definitief.Inschrijving kost eenmalig  € 10,00 voor al onze leerlingen.  
 • Hoe werkt een proeftijd? +

  Startende leerlingen kunnen een of twee proefmaanden les krijgen. Dit dient bij inschrijving te worden aangegeven. Op de factuur wordt het bedrag voor de proefperiode vermeld met daaronder het restant voor de termijn/ of desgewenst voor de rest van het seizoen. Binnen 1 week na de proefperiode dient u ons via de mail of schriftelijk bericht te doen als u de lessen wilt beëindigen. Bij geen bericht gaan wij ervan uit dat de lessen vervolgd worden. Indien de lessen na de proeftijd worden vervolgd behoort het resterende lesgeld binnen 14 dagen na afloop van de proeftijd te worden voldaan.
 • Hoe moet ik betalen? +

  De lessen worden betaald per heel seizoen of in 2 termijnen (zie tarieven)  Nieuwe leerlingen kunnen evt. starten met een of twee proefmaanden, waarvan de tarieven ook op deze site te vinden zijn bij 'tarieven'. Via de mail krijgt u van ons een factuur waarin de betalingsgegevens vermeld staan. Het lesbedrag dient binnen de gestelde termijn te worden overgemaakt op het aangegeven bankrekeningnummer.
 • Hoe kan ik opzeggen? +

  Opzegging kan alleen schriftelijk of via de mail. U krijgt van ons altijd een bevestiging wanneer wij dit bericht van u ontvangen hebben. Indien u geen bevestiging ontvangt dient u ons nogmaals bericht te doen. Let u op de hieronder genoemde opzegtermijnen: Voor alle groepslessen geldt een aanmelding voor minimaal een seizoen. Deze aanmelding wordt automatisch elk seizoen verlengd. Opzegging dient minimaal 1 maand voor de aanvang van het nieuwe seizoen te worden gedaan (= voor 1 augustus). Privélessen kunnen per half seizoen (= per termijn) worden opgezegd en wel minimaal 1 maand voor de aanvang van de nieuwe termijn(voor 15 december en voor 1 augustus) Bij te late opzegging brengen wij alsnog 1 maand lesgeld in rekening als opzegtermijn.
 • Kan ik mijn les verzetten / inhalen als ik een keer niet kan? +

  Nee, het is helaas niet mogelijk om lessen te verzetten. De voor u geroosterde tijd blijft dus ook altijd voor u beschikbaar. Er wordt geen lesgeld gerestitueerd in geval van verzuim. Per termijn wordt er een zaterdagmorgen gepland waarop gemiste lessen kunnen worden ingehaald. Elke leerling mag hier gebruik van maken. Als er veel aanmeldingen zijn, kan het zijn dat de lessen worden gecombineerd.
 • Als ik, voor vast, een andere lestijd wil, hoe moet ik dat laten weten? +

  Als u wilt wisselen van lestijd, bijvoorbeeld door een veranderd school-/ werkrooster, is het van belang ons tijdig te mailen. We zullen dan kijken wat er mogelijk is en zoeken naar een passende oplossing.
 • Moet ik boeken aanschaffen? +

  Nee, de lesprijs is bij ons inclusief gebruik van boeken. U krijgt de boeken dus te leen. De boeken dienen bij beëindiging van de lessen in de laatste les of binnen 2 weken daarna in goede staat aan ons teruggegeven te worden. (doet u er altijd een briefje met uw naam bij!) Evt. door het gebruik beschadigde of zoekgeraakte/ niet teruggebrachte boeken brengen wij in rekening.
 • Op welke dagen wordt er les gegeven? +

  Er wordt les gegeven op alle doordeweekse dagen en avonden 
 • Kan ik als ouder bij de les van mijn kind kijken? +

  Hierbij is er onderscheid voor de diverse lessen: - bij de dramalessen kunnen geen ouders of belangstellenden kijken. Dit is omdat we een veilige sfeer willen creëren waarin kinderen zich vrij durven te uiten. Aanwezigheid van vreemden werkt over het algemeen erg remmend. (Bij onze voorstellingen is iedereen uiteraard wel van harte welkom!) Voor kinderen en tieners die een keer mee willen doen met de lessen worden er minimaal 2 maal per jaar open lessen gepland (zie lesdata) - bij de Vuurpijl mag iedereen altijd komen kijken tijdens de repetities - bij de (muziek)groepslessen is er voor sommige groepen 1 keer per jaar een kijkles. In de andere lessen is aanwezigheid van ouders of belangstellenden niet gewenst. Dit is omdat de concentratie van de leerlingen makkelijk verstoord wordt door aanwezigheid van vreemden. Als leerlingen een keer een ander kind (vriendje) mee willen nemen, is het prettig als dit van tevoren even wordt overlegd. - bij de privélessen is het onze ervaring, dat aanwezigheid van de ouders doorgaans niet bevorderend is voor de concentratie in de les. Om die reden raden wij u aan, niet bij de les van uw kind aanwezig te zijn, maar eventueel in de gang te wachten. De docent kan dan alle aandacht geven aan de leerling en de leerling kan zich volldedig concentreren op de les. Wanneer u vragen of opmerkingen hebt over de les van uw kind, is het het meest praktisch als u die via de mail stelt. Dan gaat het niet ten koste van de lestijd van uw kind.
 • Privacy statement +

  Privacy statement van deweergave.nl  Voor vragen kunt u contact met ons opnemen: Muziek & Dramaschool Deweergave Kallenbroekerweg 47 3771 DB Barneveld Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  Wij houden in ons bedrijf de gegevens bij van onze leerlingen. Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt hebt bij de inschrijving. Met deze gegevens gaan wij zorgvuldig om. Wij gebruiken ze uitsluitend en alleen voor alles wat ons eigen bedrijf aangaat. We zullen jouw gegevens dus nooit aan derden verstrekken. Als je in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kun je contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn neem dan contact op met ons op.
 • 1

Veelgestelde vragen en... de antwoorden!