DEWEERGAVE

Sinds 1989

Tarieven

  • Privé lessen tot 21 jaar
  • Privé lessen vanaf 21 jaar
  • Groepslessen tot 21 jaar
  • Groepslessen vanaf 21 jaar
  • Diorama
  • Koren
prive tot 21      
         
Frequentie Lengte Proefmaand*  Per Termijn Per Seizoen
Per 7 dagen: 20 min 62 243 474
  30 min 79 312 608
  45 min 104 417 810
         
Per 14 dagen: 20 min 40 156 301
  30 min 54 208 399
  45 min 70 278 533
  60 min 87 347 665
         
Per 28 dagen: 30 min 31 121 237
  45 min 44 162 318

* Zie tabblad 'Proefmaanden' onderaan deze pagina voor meer informatie

prive vanaf 21        
         
Frequentie Lengte Proefmaand*  Per Termijn Per Seizoen
 Per 7 dagen: 30 min 94 382 735
  45 min 121 506 961
   60 min 162 674 1247
 Per 14 dagen: 30 min 65 254 483
  45 min 83 336 642
  60 min 110 439 845
         
Per 28 dagen: 30 min 37 147 290
  45 min 49 200 382

* Zie tabblad 'Proefmaanden' onderaan deze pagina voor meer informatie

Leerlingen t/m 20 jaar Groepslessen (prijzen per persoon)
Frequentie Lengte Proefmaand* Per Termijn Per Seizoen
Per 7 dagen 30 min 58 234 457
(2 personen)      
Per 7 dagen 45 min 76 311 610
( 2 personen)      
Per 14 dagen 30 min 42 156 301
(2 personen)      
Per 14 dagen 45 min 54 208 399
(2 personen)      
Per 7 dagen 30 min N.V.T. N.V.T. 342
(3 personen)      
Per 7 dagen 45 min N.V.T. N.V.T. 446
(3 personen)      
Per 14 dagen 30 min N.V.T. N.V.T. 226
(3 personen)      
Per 14 dagen 45 min N.V.T. N.V.T. 301
(3 personen)      
Per 14 dagen 60 min N.V.T. N.V.T. 382
(3 personen)      
Per 14 dagen 30 min N.V.T. N.V.T. 169
(4 personen)      
Per 14 dagen 45 min N.V.T. N.V.T. 226
(4 personen)      
Per 14 dagen 45 min N.V.T. N.V.T. 169
(5 personen)      
Per 14 dagen   N.V.T. N.V.T. 127
       

* Zie tabblad 'Proefmaanden' onderaan deze pagina voor meer informatie

Leerlingen vanaf 21 jaar Groepslessen (prijzen per persoon)
Frequentie Lengte Proefmaand* Per Termijn Per Seizoen
Per 7 dagen 30 min 71 288 553
(2 personen)        
Per 7 dagen 45 min 95 383 736
(2 personen)        
Per 14 dagen 30 min 48 191 362
(2 personen)        
Per 14 dagen 45 min 65 254 483
(2 personen)        
Per 28 dagen 45 min 40 151 285
(2 personen)        
Per 7 dagen 45 min N.V.T. N.V.T. 552
(3 personen)        
Per 14 dagen 45 min N.V.T. N.V.T. 362
(3 personen)        
Per 14 dagen 60 min N.V.T. N.V.T. 480
(3 personen)        
Per 7 dagen 45 min N.V.T. N.V.T. 421
(4 personen)        
Per 14 dagen 45 min N.V.T. N.V.T. 272
(4 personen)        
Per 14 dagen 45 min N.V.T. N.V.T. 206
(5 personen)        
Per 14 dagen 45 min N.V.T. N.V.T. 153

* Zie tabblad 'Proefmaanden' onderaan deze pagina voor meer informatie

Dioramagroepen  
Naam van de groep
Aantal lessen/Lengte Per Seizoen

 

Pierewaaiers
Flierefluiters

 

5 lessen / 45 min.  € 50,00

 

Strandjutters

 

5 lessen / 30 of 45 min.
(afhankelijk van groepsgrootte)
 € 60,00

 

Schatgravers
Goudzoekers
Parelduikers
 

Per seizoen / 60 min. per 14 dagen


 
€ 150,00 

( bij groepsgrootte 6 personen en meer)
( bij kleinere groepen wordt het tarief apart vastgesteld)

 

Diamantslijpers

 

Per seizoen / 90 min. per 14 dagen € 180,00 

( bij groepsgrootte 6 personen en meer)
( bij kleinere groepen wordt het tarief apart vastgesteld)

Beeldhouwers
Spiegelbeelden
Op aanvraag, in principe projecten van 4 of 5 lessen  

Combinatie prijs:

Op aanvraag kan er een combinatieprijs worden gemaakt wanneer een kind zowel op Diorama als op de Vuurpijl(Toppers) wil

De Vuurpijl,  De VuurpijlToppers & Devotion  
Naam Lengte Per Seizoen

 

De Vuurpijl

 

60 min.  € 85,00

 

De VuurpijlToppers

 

30 min.  € 120,00 (inclusief Vuurpijl)

 

Devotion

 

30 - 60min. Afhankelijk van het aantal deelnemers

Combinatie prijs:

Op aanvraag kan er een combinatieprijs worden gemaakt wanneer een kind zowel op de Vuurpijl(Toppers) als op Diorama wil.

Twee keer vrijblijvend meedoen

Bij de Vuurpijl & VuurpijlToppers mag je twee keer een repetitie meedoen voordat je besluit om wel of niet lid te worden.

Lesprijzen zijn inclusief...

... gebruik van boeken en lesmaterialen, exclusief inschrijfgeld.

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt €10,00 en wordt eenmalig bij de eerste factuur in rekening gebracht.

Proefmaanden

Nieuwe leerlingen hebben de mogelijkheid om 1 of 2 proefmaanden te nemen. dit kan worden aangegeven in het inschrijfformulier bij opmerkingen. Onder een Proefmaand verstaan wij 4 lessen als het gaat om wekelijkse les, 2 lessen als het gaat om 14 daagse les en 1 les als het gaat om maandelijkse les. Het minimum aantal voor een Proefperiode is 2 lessen. Zodra er een geschikte plaats is in het rooster, ontvangt u van ons een lesovereenkomst, die u bij de 1e les ingevuld en ondertekend in moet leveren. Hierin staat vermeld, dat u binnen een week na de laatste les van de proefmaand(en) de lessen via de mail of schriftelijk op kunt zeggen. Wanneer niet wordt opgezegd, zullen de lessen worden vervolgd. Daarnaast ontvangt u een factuur met daarboven de lesgegevens voor de 1e les(sen), In de factuur staat het bedrag voor de proefmaand apart vermeld. Tevens staat op de factuur het restant bedrag, voor wanneer de lessen worden vervolgd.

Later instromen?

De eerste nota wordt aangepast voor wie in de loop van het seizoen start met de lessen

Betaling bij groepslessen

Het lesbedrag dient in 1 keer voor het hele seizoen voldaan te worden voor 15 september van het lopende cursusjaar.

Data 1e termijn

De 1e termijn is 16 lesweken lang. De termijn loopt van de eerste maandag in september tot begin januari (betaling voor 15 september).

Data 2e termijn

De 2e termijn van 16 lesweken loopt tot eind mei of begin juni. Dit wordt per seizoen aangepast, zodat altijd hetzelfde aantal lessen kan worden gevolgd. (betaling voor 15 januari) .