DEWEERGAVE

Sinds 1989

Tarieven

  • Privé lessen tot 21 jaar
  • Privé lessen vanaf 21 jaar
  • Groepslessen tot 21 jaar
  • Groepslessen vanaf 21 jaar
  • Diorama
  • Koren
prive tot 21      
         
Frequentie Lengte Proefmaand*  Per Termijn Per Seizoen
Per 7 dagen: 20 min 58 229 447
  30 min 74 295 573
  45 min 99 393 764
         
Per 14 dagen: 20 min 38 147 284
  30 min 51 196 376
  45 min 66 262 502
  60 min 82 328 628
         
Per 28 dagen: 30 min 30 114 224
  45 min 41 153 300

* Zie tabblad 'Proefmaanden' onderaan deze pagina voor meer informatie

prive vanaf 21        
         
Frequentie Lengte Proefmaand*  Per Termijn Per Seizoen
 Per 7 dagen: 30 min 89 360 693
  45 min 114 477 906
   60 min 153 636 1177
 Per 14 dagen: 30 min 61 240 456
  45 min 78 317 605
  60 min 104 414 797
         
Per 28 dagen: 30 min 35 139 273
  45 min 47 189 360

* Zie tabblad 'Proefmaanden' onderaan deze pagina voor meer informatie

Leerlingen t/m 20 jaar Groepslessen (prijzen per persoon)
Frequentie Lengte Proefmaand* Per Termijn Per Seizoen
Per 7 dagen 30 min 55 220 431
(2 personen)      
Per 7 dagen 45 min 72 294 576
( 2 personen)      
Per 14 dagen 30 min 39 147 284
(2 personen)      
Per 14 dagen 45 min 51 196 376
(2 personen)      
Per 7 dagen 30 min N.V.T. N.V.T. 322
(3 personen)      
Per 7 dagen 45 min N.V.T. N.V.T. 421
(3 personen)      
Per 14 dagen 30 min N.V.T. N.V.T. 213
(3 personen)      
Per 14 dagen 45 min N.V.T. N.V.T. 284
(3 personen)      
Per 14 dagen 60 min N.V.T. N.V.T. 360
(3 personen)      
Per 14 dagen 30 min N.V.T. N.V.T. 159
(4 personen)      
Per 14 dagen 45 min N.V.T. N.V.T. 213
(4 personen)      
Per 14 dagen 45 min N.V.T. N.V.T. 159
(5 personen)      
Per 14 dagen 45 min N.V.T. N.V.T. 120
(Vanaf 6 personen)      

* Zie tabblad 'Proefmaanden' onderaan deze pagina voor meer informatie

Leerlingen vanaf 21 jaar Groepslessen (prijzen per persoon)
Frequentie Lengte Proefmaand* Per Termijn Per Seizoen
Per 7 dagen 30 min 67 271 522
(2 personen)        
Per 7 dagen 45 min 90 361 694
(2 personen)        
Per 14 dagen 30 min 46 180 341
(2 personen)        
Per 14 dagen 45 min 61 240 456
(2 personen)        
Per 28 dagen 45 min 38 142 269
(2 personen)        
Per 7 dagen 45 min N.V.T. N.V.T. 520
(3 personen)        
Per 14 dagen 45 min N.V.T. N.V.T. 341
(3 personen)        
Per 14 dagen 60 min N.V.T. N.V.T. 453
(3 personen)        
Per 7 dagen 45 min N.V.T. N.V.T. 398
(4 personen)        
Per 14 dagen 45 min N.V.T. N.V.T. 257
(4 personen)        
Per 14 dagen 45 min N.V.T. N.V.T. 194
(5 personen)        
Per 14 dagen 45 min N.V.T. N.V.T. 144
(vanaf 6 personen)        

* Zie tabblad 'Proefmaanden' onderaan deze pagina voor meer informatie

Dioramagroepen  
Naam van de groep
Aantal lessen/Lengte Per Seizoen

 

Pierewaaiers
Flierefluiters

 

5 lessen / 45 min.  € 50,00

 

Strandjutters

 

5 lessen / 30 of 45 min.
(afhankelijk van groepsgrootte)
 € 55,00

 

Schatgravers
Goudzoekers
Parelduikers
 

Per seizoen / 60 min. per 14 dagen


 
€ 130,00 

( bij groepsgrootte 6 personen en meer)
( bij kleinere groepen wordt het tarief apart vastgesteld)

 

Diamantslijpers

 

Per seizoen / 90 min. per 14 dagen € 160,00 

( bij groepsgrootte 6 personen en meer)
( bij kleinere groepen wordt het tarief apart vastgesteld)

Beeldhouwers
Spiegelbeelden
Op aanvraag, in principe projecten van 4 of 5 lessen  

Combinatie prijs:

Op aanvraag kan er een combinatieprijs worden gemaakt wanneer een kind zowel op Diorama als op de Vuurpijl(Toppers) wil

De Vuurpijl,  De VuurpijlToppers & Devotion  
Naam Lengte Per Seizoen

 

De Vuurpijl

 

60 min.  € 80,00

 

De VuurpijlToppers

 

30 min.  € 110,00 (inclusief Vuurpijl)

 

Devotion

 

30 - 60min. Afhankelijk van het aantal deelnemers

Combinatie prijs:

Op aanvraag kan er een combinatieprijs worden gemaakt wanneer een kind zowel op de Vuurpijl(Toppers) als op Diorama wil.

Twee keer vrijblijvend meedoen

Bij de Vuurpijl & VuurpijlToppers mag je twee keer een repetitie meedoen voordat je besluit om wel of niet lid te worden.

Lesprijzen zijn inclusief...

... gebruik van boeken en lesmaterialen, exclusief inschrijfgeld.

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt €10,00 en wordt eenmalig bij de eerste factuur in rekening gebracht.

Proefmaanden

Nieuwe leerlingen hebben de mogelijkheid om 1 of 2 proefmaanden te nemen. dit kan worden aangegeven in het inschrijfformulier bij opmerkingen. Onder een Proefmaand verstaan wij 4 lessen als het gaat om wekelijkse les, 2 lessen als het gaat om 14 daagse les en 1 les als het gaat om maandelijkse les. Het minimum aantal voor een Proefperiode is 2 lessen. Zodra er een geschikte plaats is in het rooster, ontvangt u van ons een lesovereenkomst, die u bij de 1e les ingevuld en ondertekend in moet leveren. Hierin staat vermeld, dat u binnen een week na de laatste les van de proefmaand(en) de lessen via de mail of schriftelijk op kunt zeggen. Wanneer niet wordt opgezegd, zullen de lessen worden vervolgd. Daarnaast ontvangt u een factuur met daarboven de lesgegevens voor de 1e les(sen), In de factuur staat het bedrag voor de proefmaand apart vermeld. Tevens staat op de factuur het restant bedrag, voor wanneer de lessen worden vervolgd.

Later instromen?

De eerste nota wordt aangepast voor wie in de loop van het seizoen start met de lessen

Betaling bij groepslessen

Het lesbedrag dient in 1 keer voor het hele seizoen voldaan te worden voor 15 september van het lopende cursusjaar.

Data 1e termijn

De 1e termijn is 16 lesweken lang. De termijn loopt van de eerste maandag in september tot begin januari (betaling voor 15 september).

Data 2e termijn

De 2e termijn van 16 lesweken loopt tot eind mei of begin juni. Dit wordt per seizoen aangepast, zodat altijd hetzelfde aantal lessen kan worden gevolgd. (betaling voor 15 januari) .