DEWEERGAVE

Sinds 1989

Tarieven

  • Privé lessen tot 21 jaar
  • Privé lessen vanaf 21 jaar
  • Groepslessen tot 21 jaar
  • Groepslessen vanaf 21 jaar
  • Diorama
  • Koren
Frequentie Lengte Proefmaand*  Per Termijn Per Seizoen
Per 7 dagen: 20 min 55 216 422
  30 min 70 278 541
  45 min 93 371 721
         
Per 14 dagen: 20 min 36 139 268
  30 min 48 185 355
  45 min 62 247 474
  60 min 77 309 592
         
Per 28 dagen: 30 min 28 108 211
  45 min 39 144 283

 

* Zie tabblad 'Proefmaanden' onderaan deze pagina voor meer informatie

Frequentie Lengte Proefmaand*  Per Termijn Per Seizoen
 Per 7 dagen: 30 min 84 340 654
  45 min 108 450 855
   60 min 144   600 1110 
 Per 14 dagen: 30 min 58 226 430
  45 min 74 299 571
  60 min 98 391 752
         
Per 28 dagen: 30 min 33 131 258
  45 min 44 178 340

 

* Zie tabblad 'Proefmaanden' onderaan deze pagina voor meer informatie

Leerlingen t/m 20 jaar Groepslessen (prijzen per persoon)
Frequentie Lengte Proefmaand* Per Termijn Per Seizoen
Per 7 dagen 30 min 52 208 407
(2 personen)      
Per 7 dagen 45 min 68 277 543
( 2 personen)      
Per 14 dagen 30 min 37 139 268
(2 personen)      
Per 14 dagen 45 min 48 185 355
(2 personen)      
Per 7 dagen 30 min N.V.T. N.V.T. 304
(3 personen)      
Per 7 dagen 45 min N.V.T. 201 397
(3 personen)      
Per 14 dagen 30 min N.V.T. N.V.T. 201
(3 personen)      
Per 14 dagen 45 min N.V.T. N.V.T. 268
(3 personen)      
Per 14 dagen 60 min N.V.T. N.V.T. 340
(3 personen)      
Per 14 dagen 30 min N.V.T. N.V.T. 150
(4 personen)      
Per 14 dagen 45 min N.V.T. N.V.T. 201
(4 personen)      
Per 14 dagen 45 min N.V.T. N.V.T. 150
(5 personen)      
Per 14 dagen 45 min N.V.T. N.V.T. 113
(Vanaf 6 personen)      

* Zie tabblad 'Proefmaanden' onderaan deze pagina voor meer informatie

Leerlingen vanaf 21 jaar Groepslessen (prijzen per persoon)
Frequentie Lengte Proefmaand* Per Termijn Per Seizoen
Per 7 dagen 30 min 63 256 492
(2 personen)    
Per 7 dagen 45 min 85 341 655
(2 personen)        
Per 14 dagen 30 min 43 170 322
(2 personen)        
Per 14 dagen 45 min 58 226 430
(2 personen)        
Per 28 dagen 45 min 36 134 254
(2 personen)        
Per 7 dagen 45 min N.V.T. N.V.T. 491
(3 personen)        
Per 14 dagen 45 min N.V.T. N.V.T. 322
(3 personen)        
Per 14 dagen 60 min N.V.T. N.V.T. 427
(3 personen)        
Per 7 dagen 45 min N.V.T. N.V.T. 375
(4 personen)        
Per 14 dagen 45 min N.V.T. N.V.T. 242
(4 personen)        
Per 14 dagen 45 min N.V.T. N.V.T. 183
(5 personen)        
Per 14 dagen 45 min N.V.T. N.V.T. 136
(vanaf 6 personen)        

* Zie tabblad 'Proefmaanden' onderaan deze pagina voor meer informatie

Dioramagroepen  
Naam van de groep
Aantal lessen/Lengte Per Seizoen

 

Pierewaaiers
Flierefluiters

 

5 lessen / 45 min.  € 45,00

 

Strandjutters

 

5 lessen / 30 of 45 min.
(afhankelijk van groepsgrootte)
 € 55,00

 

Schatgravers
Goudzoekers
Parelduikers
 

Per seizoen / 60 min. per 14 dagen


 
€ 130,00 

( bij groepsgrootte 6 personen en meer)
( bij kleinere groepen wordt het tarief apart vastgesteld)

 

Diamantslijpers

 

Per seizoen / 90 min. per 14 dagen € 160,00 

( bij groepsgrootte 6 personen en meer)
( bij kleinere groepen wordt het tarief apart vastgesteld)

Beeldhouwers
Spiegelbeelden
Op aanvraag, in principe projecten van 4 of 5 lessen  

Combinatie prijs:

Op aanvraag kan er een combinatieprijs worden gemaakt wanneer een kind zowel op Diorama als op de Vuurpijl(Toppers) wil

De Vuurpijl,  De VuurpijlToppers & Devotion  
Naam Lengte Per Seizoen

 

De Vuurpijl

 

60 min.  € 75,00

 

De VuurpijlToppers

 

30 min.  € 110,00 (inclusief Vuurpijl)

 

Devotion

 

30 - 60min. Afhankelijk van het aantal deelnemers

Combinatie prijs:

Op aanvraag kan er een combinatieprijs worden gemaakt wanneer een kind zowel op de Vuurpijl(Toppers) als op Diorama wil.

Twee keer vrijblijvend meedoen

Bij de Vuurpijl & VuurpijlToppers mag je twee keer een repetitie meedoen voordat je besluit om wel of niet lid te worden.

Lesprijzen zijn inclusief...

... gebruik van boeken en lesmaterialen, exclusief inschrijfgeld.

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt €10,00 en wordt eenmalig bij de eerste factuur in rekening gebracht.

Proefmaanden

Nieuwe leerlingen hebben de mogelijkheid om 1 of 2 proefmaanden te nemen. dit kan worden aangegeven in het inschrijfformulier bij opmerkingen. Onder een Proefmaand verstaan wij 4 lessen als het gaat om wekelijkse les, 2 lessen als het gaat om 14 daagse les en 1 les als het gaat om maandelijkse les. Het minimum aantal voor een Proefperiode is 2 lessen. Zodra er een geschikte plaats is in het rooster, ontvangt u van ons een lesovereenkomst, die u bij de 1e les ingevuld en ondertekend in moet leveren. Hierin staat vermeld, dat u binnen een week na de laatste les van de proefmaand(en) de lessen via de mail of schriftelijk op kunt zeggen. Wanneer niet wordt opgezegd, zullen de lessen worden vervolgd. Daarnaast ontvangt u een factuur met daarboven de lesgegevens voor de 1e les(sen), In de factuur staat het bedrag voor de proefmaand apart vermeld. Tevens staat op de factuur het restant bedrag, voor wanneer de lessen worden vervolgd.

Later instromen?

De eerste nota wordt aangepast voor wie in de loop van het seizoen start met de lessen

Betaling bij groepslessen

Het lesbedrag dient in 1 keer voor het hele seizoen voldaan te worden voor 15 september van het lopende cursusjaar.

Data 1e termijn

De 1e termijn is 16 lesweken lang. De termijn loopt van de eerste maandag in september tot begin januari (betaling voor 15 september).

Data 2e termijn

De 2e termijn van 16 lesweken loopt tot eind mei of begin juni. Dit wordt per seizoen aangepast, zodat altijd hetzelfde aantal lessen kan worden gevolgd. (betaling voor 15 januari) .