DEWEERGAVE

Sinds 1989

logo

Deweergave - ons logo

In ons logo gebruiken we de roos als beeld van schoonheid.

De roos is niet door mensen te maken.
Wel is de roos te cultiveren.
Zo willen wij ook een leeromgeving creëren waarin mensen optimaal kunnen leren. 

Verder zien we drie lijnen als beeld van handen.

De onderste lijn stelt een ontvangende hand voor.
De bovenste twee verbonden lijnen de gevende handen.

Zo wordt de roos doorgegeven.
We hopen dat we door ons werk kennis en vaardigheden over kunnen brengen,
zodat steeds meer mensen kunnen genieten van schoonheid, het mooie dat ons gegeven is.