DEWEERGAVE

Sinds 1989

Liedteksten

 •  

  Leuk dat je interesse hebt voor onze liedteksten.
  Hieronder vind je een overzicht van een aantal van onze teksten op alfabetische volgorde.

 • Alles wat je ziet

  Alles wat je ziet
  Tekst en muziek: Pieter & Annette Faasse 

  1. Alles, alles, alles wat je ziet
  alles wat je ziet is maar voor even,
  Maar God, Die je niet ziet, blijft heel je leven

  Geniet van elk moment dat jij dichtbij Hem bent.
  En weet, dat Hij er altijd voor je zijn zal. 
  Geniet van elk moment dat jij dichtbij Hem bent.
  En weet, dat Hij er altijd voor je zijn zal. 

  2. Alles, alles, alles wat je ziet,
  alles wat je ziet zal weer voorbijgaan.
  Maar God is eeuwig en daar komt geen eind aan.

  staat op de CD Helemaal Anders

 • Bron van leven

  Bron van leven
  Tekst en muziek: Pieter & Annette Faasse

  Refrein:
  Alles wat je nodig hebt voor nu en later
  vind je bij de bron van Levend Water.
  Jezus is de bron van Levend Water.
  Lees maar in de Bijbel want dat staat er!
  Hij leert je om te leren, Hij leert je om te leven.
  Hij leert je God te eren en mensen te vergeven.

  1. Je zult een bron van liefde zijn,
  een heldere fontein, midden op het plein,
  waar iedereen van overal de taal van liefde spreken zal.
  Waar iedereen van overal de taal van  liefde spreekt.

  Bridge:
  Bron van liefde, vreugde, vrede,
  bron van zegen bovenal.
  Bron van leven, Levend Water,
  klaterende waterval!

  2. Je zult een bron van vreugde zijn,
  een heldere fontein, midden op het plein,
  waar iedereen van overal een lied van vreugde zingen zal.
  Waar iedereen van overal een lied van vreugde zingt.

  Refrein

  3. Je zult een bron van vrede zijn,
  een heldere fontein, midden op het plein,
  waar mensen overal vandaan de weg van de vrede willen gaan.
  Waar mensen overal vandaan de weg van de vrede gaan.

  Bridge 

  4. Je zult een bron van zegen zijn,
  een heldere fontein, midden op het plein,
  war mensen overal vandaan de kunst van het delen gaan verstaan.
  Waar mensen overal vandaan de kunst van het delen verstaan.

  Bridge 
  Bron van liefde,vreugde, vrede,
  bron van zegen bovenal.
  Bron van leven, Levend Water,
  klaterende waterval.
  Klaterende, schaterende,
  klaterende waterval!

   

 • De liefde

  De liefde
  Tekst en muziek: Pieter & Annette Faasse

  De liefde is mooi,
  de liefde is zoet,
  eerlijk en trouw
  in al wat zij doet.
  De liefde is sterk,
  geduldig en echt,
  enkel maar goed, 
  geen grammetje slecht,
  nooit jaloers,
  overdreven of trots,
  het grootste, het mooiste
  geheim van mijn God.

  De liefde is zacht,
  kwetst niemands gevoel,
  doet niet verwaand,
  niet bitter of koel.
  De liefde verdraagt, 
  bedekt en vergeeft.
  Waarheid en recht,
   is waar zij naar streeft.
  Vol van hoop,
  en een rotsvast geloof,
  het vuur van de liefde
  wordt nooit uitgedoofd.

 • De mooiste hogepriester

  De mooiste hogepriester
  Tekst en muziek: Pieter & Annette Faasse

  Spreekstem:
  Een hogepriester was een speciale knecht van God, om de mensen te helpen.
  De Here Jezus is een heel bijzondere hogepriester.
  Hij heeft Zichzelf gegeven,
  zodat wij in vrede met God kunnen leven.
  Hij belooft dat Hij alle tranen van onze ogen
  zal afwissen, Hij bidt voor ons.
  En op een dag….
  zal ik Hem met mijn eigen ogen zien!

  Refrein:
  De mooiste Hogepriester,
  ik zal Hem eenmaal zien,
  dat is de Here Jezus,
  mijn allerbeste Vriend,
  mijn allerbeste Vriend.

  1.  Hij weet wat ik moet lijden,
  Hij kent mijn stil verdriet.
  Mijn nooit gehuilde tranen,
  ik weet, dat Hij ze ziet.

  2. Hij blijft steeds van mij houden
  en draagt me met zijn kracht.
  Het offer voor mijn zonden
  heeft Hij, Gods Zoon, volbracht.

  3. Hij is nu in de hemel,
  ver weg en toch dichtbij.
  Daar bidt Hij tot zijn Vader,
  voor jou en ook voor mij.

  Staat op Tintelfris

 • De Straf

  De Straf
  Tekst en muziek: Pieter & Annette Faasse

  1. Soms grauw jij en snauw jij en smijt met de deur
  tot iedereen gek wordt van jouw gezeur.
  Of jij verliest je geduld!
  Van al die dingen kreeg Jezus de schuld.
  Soms ben ik gemeen of oneerlijk of laf,
  dan doe ik onaardig en sla van me af.
  Voor al die dingen kreeg Jezus de straf.
  Voor al die dingen kreeg Jezus de straf.

  2. Soms wil ik mijn zin en dan drijf ik die door.
  Maar al dat gedram waar ik mij zo aan stoor
  verpest de sfeer hier in huis.
  Voor al die dingen droeg Jezus het kruis.
  Soms ben ik humeurig of heel erg brutaal,
  Ik zanik en luister niet naar jouw verhaal.
  Voor al die dingen heeft Jezus betaald
  Voor al die dingen heeft Jezus betaald.

  Refrein:
  Ik denk aan de dingen waarvoor ik mij schaam.
  Maar als ik mij omdraai, dan hoor ik mijn naam.
  Dan zie ik mijn Vader, Hij stuurt mij niet weg.
  ‘Het spijt me, vergeef me,’ dat is wat ik zeg.
  En Hij dekt de tafel, een tafel vol feest.
  Nog nooit ben ik zo gelukkig geweest.

 • Die mooie jas

  Die mooie jas
  Tekst en muziek: Annette Faasse

  Jozef wist dat zijn vader hem zo lief had.
  Die mooie jas is daarvan het bewijs.
  Hij trok hem aan omdat hij hem zo lief had,
  ook al vonden ze hem raar en eigenwijs.

  Die mooie jas is van hem afgenomen.
  Zijn eigen broers, het was tien tegen één!
  Maar in zijn hart bewaarde hij zijn dromen.
  De liefde bleef en hij was niet alleen.

  staat op de CD Helemaal Anders

 • Duik erin

  Duik erin
  tekst en muziek: Pieter & Annette Faasse

  Refrein:
  De Bijbel is een boek, vol verfrissende verhalen.
  En als je ze gaat lezen, dan krijg je nieuwe moed.
  Ja, als je ze gaat lezen, dan ontdek je:
  God is goed!
  Dus:
  Duik erin! Duik erin!
  Jezus is het einde,
  maar ook de levensbron,
  van alles het begin!
  Duik erin!

  1. Soms ben ik een angsthaas, soms ben ik een held.
  Soms voel ik me sterk, soms ben ik uitgeteld.
  Voor God maakt het niet uit,
  i
  k weet dat Hij mij kent!

  O, yes! Wat een feest,
  wat een wondermooi festijn,

  dat ik een kind van God mag zijn!

  2. De één is al heel groot, de ander nog maar klein.
  De één is reuze blij, de ander die heeft pijn.
  God neemt ons bij de hand, 
  Hij laat ons nooit alleen.

  O, yes! Wat een feest,
  wat een wondermooi festijn,

  dat ik een kind van God mag zijn!

  3. Zo lees ik over mensen, een lange, lange rij,
  tevreden of vol vragen, mensen net als wij.
  Maar God blijft eeuwig trouw,
  n
  ee, niemand is als Hij!

  O, yes! Wat een feest,
  wat een wondermooi festijn,

  dat ik een kind van God mag zijn!

   

 • Eindeloos en goed

  Eindeloos en goed
  tekst en muziek: Pieter & Annette Faasse

  1. Op een bruiloft in Kana,
  daar loopt het bijna fout
  de ceremoniemeester,
  die krijgt het echt benauwd.
  De gasten zijn nog vrolijk,
  maar straks dan gaat het mis,
  omdat er dan, helaas,
  geen druppel wijn meer is.

  Refrein:
  Maar Jezus zorgt dat van nu af aan
  het feest toch door kan gaan.
  Eindeloos en goed
  is alles wat Hij doet.

  2. Maria gaat naar Jezus,
  geeft raad aan elke knecht.
  Ze zegt: 'Let op en luister,
  doe alles wat Hij zegt.'
  'Schep water in de vaten',
  vraagt ​​Jezus hen en zij,
  zij proeven van de wijn en
  iedereen is blij!

  Refrein (2x)
  Want Jezus zorgt dat van nu af aan
  het feest toch door kan gaan,
  Eindeloos en goed
  is alles wat Hij doet.

  Bridge
  Geen ramp en geen ellende,
  geen oorlog, ziekte, nood,
  geen pijn, geen roversbende, 
  niets is voor Hem te groot.
  Hij draagt ​​ons en Hij vraagt ​​ons
  om dichtbij Hem te zijn.
  Dan droogt Hij onze tranen
  en schenkt ons vreugdewijn.

  Refrein:
  Ja, Jezus zorgt dat van nu af aan
  het feest toch door kan gaan.
  Eindeloos en goed
  is alles wat Hij doet.

 • Feestje

  Feestje
  tekst en muziek: Pieter & Annette Faasse


  Refrein:

  Ik hou zo van, ik hou zo van,
  ik hou zo van een feestje!
  Als ik een vrolijk feestje vier,
  dan ben ik blij, en weet je, 
  al ben ik hier op aarde,
  de hemel is een beetje,
  een heel klein beetje dichterbij!
  Dan ben ik blij, dan ben ik blij,
  de hemel is een beetje dichterbij!

  1 Het is een feestje
  als ik samen met mijn vrienden ben,

  of als ik oma lief een bosje bloemen breng.
  Maar ook als ik de tranen droog
  van mijn kleine zusje,

  of als ik zie hoe mamma-mus
  zorgt voor haar baby-musje.

  Dan voel ik me van binnen
  zo vrolijk en zo blij.

  Ik roep naar alle mensen:
  Het is feest, kom zing met mij:
   

  2. Het is een feestje
  als ik stampend door de plassen loop,

  of als ik met mijn moeder
  nieuwe kleren koop.

  Maar ook als ik een klusje doe,
  dat niemand anders doet,

  gewoon omdat ik helpen wil,
  niet eens omdat het moet.

  Dan voel ik me van binnen
  zo vrolijk en zo blij.

  Ik roep naar alle mensen:
  Het is feest, kom zing met mij:

  3. Het is een feestje
  als ik met mijn nieuwe speelgoed speel,

  of als ik al mijn dropjes
  met de buurman deel.

  Maar ook als ik de veters strik
  van een kleine jongen,

  of wanneer ik een liedje zing
  dat nog nooit is gezongen ...

  Dan voel ik me van binnen
  zo vrolijk en zo blij.

  Ik roep naar alle mensen:
  Het is feest, kom zing met mij:

  Staat op Tintelfris

   

 • Geen ster te ver

  Geen ster te ver
  Tekst en muziek:  Pieter & Annette Faasse

  Er is een Boek dat wijzer is,
  dan alle wijzen samen.
  De wijsheid die men daarin vindt
  zal iedereen beschamen.
  Het is een Boek voor jong en oud,
  voor rijken en voor armen.
  Want God, die van de mensen houdt,
   heeft in dat boek zijn plan ontvouwd!

  Zijn hart…
          Geen ster te ver,
  s vol erbarmen,
  Hij wil…         
         Geen ster te ver,
  ons zelf verwarmen.

  Die God, die in de hemel troont,      
  werd mens en heeft bij ons gewoond.
  Geen ster te ver,   
  maar zo dichtbij
  kwam Hij…

                  Zijn hart is vol erbarmen,
  kwam Hij…
                 Hij wil ons zelf verwarmen.
  kwam Hij…
                 Zijn hart is vol erbarmen,
  kwam Hij…
                  Hij wil ons zelf verwarmen.

   

 • Het duister overwonnen

  Het duister overwonnen
  Tekst en muziek: Pieter & Annette Faasse

  1.In Egypte was het donker,
  wel drie hele dagen lang
  Op de straten, in de huizen,  
  iedereen was bang
  Niemand , die een hand voor ogen zag
  Het was net of er over alles heen
  een dikke deken lag.
  Hoe dat kwam, waarom dat moest?                   
  Het was de straf, die God hen gaf                       
  Omdat Farao niet boog voor Gods gezag.
               

  2.Aan het kruis hing Hij in ’t donker,
  lange uren, urenlang.
  Hij, de Schepper van de lichten,
  Hij, zelfs Hij was bang.
  Hoe Hij riep, met God kon Hij niet praten
  ‘O, mijn God, waarom, waarom,
  waarom hebt U Mij verlaten?’
  Hoe dat kwam, waarom dat moest?                   
  Het was de straf, die God Hem gaf                      
  voor onze schuld, de zonde, die Hij haatte.       

  3. Na drie dagen duisternis,
  toen Hij lag in het donkere graf,
  werd alles anders,
  want de Heer is opgestaan en leeft.
  Jezus, die zijn leven gaf
  en overwonnen heeft.
  Zing daarom blij met hart en stem
  en prijs de Heer, verheerlijk Hem.
  Prijs de Heer, verheerlijk Hem!

  staat op de CD Weet je dat de lente komt 2

 • Hij deed alleen maar goed

  Hij deed alleen maar goed
  Tekst en muziek: Pieter & Annette Faasse

  Hij deed alleen maar goed,
  Hij deed alleen maar goed,
  Hij deed alleen maar goed.
  Wonderbaar, zo volmaakt was Hij.

   Zo was Hij alleen maar goed.
  Liefdevol, zo volmaakt was Hij.
  Hij was zo wonderbaar. 

  Hij schreeuwde niet maar sprak
  en wat Hij zei was waar.
  Hij heelde waar Hij kon,
  wonderbaar.

  Doven konden horen.
  Lammen liet Hij lopen.
  Blinden liet Hij zien.
  Hij deed de hemel open.

 • Hij die het licht der wereld is

  Hij die het licht der wereld is
  Tekst en muziek: Pieter & Annette Faasse

  Hij die het licht der wereld is
  verdreef de nacht, de duisternis.
  Het graf is leeg, de steen is weg,
  de dood is overwonnen,
  Ja, Jezus leeft, 
  voor jou, voor mij, 
  is nu de dag begonnen.
  Een dag in volle zonneschijn
  voor wie Hem heeft gevonden.

  staat op de CD Weet je dat de lente komt 2

 • Jaloers

  Jaloers
  Tekst en muziek: Pieter & Annette Faasse

  Refrein:
  Soms ben je jaloers
  Jaloers en ontevreden
  Dan raak je uit de koers

  En glijd je naar beneden

  Boing! Au!

   Spreekstem:
  Het is een veelgehoorde klacht,
  dus heb ik een recept bedacht:

  1. Ga eens voor de spiegel staan
  en spreek jezelf dan toe.
  Zet die bokkenpruik toch af
  en stop met dat gedoe.

  Refrein

  1. Ga eens voor de spiegel staan
  en spreek jezelf dan toe.
  Zet die bokkenpruik toch af
  en stop met dat gedoe.

  2. Je wordt pas een gelukkig mens
  als je Gods liefde kent
  en als je met wat Hij je geeft
  meer dan tevreden bent

 • Kom op het feest

  Kom op het feest
  Tekst en muziek: Pieter & Annette Faasse

  Refrein:

  Spring in de lucht
  zo hoog als je kunt
  en dans van plezier
  wat je dansen kunt.
  Vandaag is het feest,
  wees vrolijk en blij,
  want God is zo goed
  voor jou en voor mij.

  1. Hij is al zoveel jaren
  een trouwe hulp geweest.
  Kom, laten wij Hem prijzen
  en danken op dit feest.

  2. Hij was al zoveel keren
  een roder uit de nood.
  We willen Hem vereren
  en zingen: 'U bent groot!'

  3. Hij is al zolang bij ons,
  Hij is het die ons ziet.
  Hij zal steeds voor ons zorgen,
  nee, Hij verlaat ons niet.

  Staat op Opwekking voor kids 8

   

 • Kostbaar

  Kostbaar
  Tekst en muziek: Pieter Faasse
  n.a.v. Jesaja 43: 1 - 5 uit de
  Bijbel

  Je bent kostbaar in mijn ogen,
  Ik schat je heel hoog in.
  Ik zal altijd voor je zorgen,
  omdat Ik je bemin.
  Wees niet bang, wees maar niet bang,
  want Ik heb je opgezocht.
  Omdat Ik naar je verlang
  riep Ik je naam en heb je vrijgekocht.

 • Kwetsbaar

  Kwetsbaar

  1. Zo breekbaar en zo kwetsbaar
  maar zo kostbaar tegelijk
  ben jij een prachtig stukje
  van Jezus koninkrijk.
  Hij wil jouw leven vormen,
  Hij heeft voor jou een plan.
  En weet je, het geheim is,
  dat Hij alleen dat kan.

  Refrein ( 2X)
  Dichtbij de grote Meester, 
  de Heerser van 't heelal,
  de Koning, Die voor eeuwig
  in vrede heersen zal.

  2. Zo breekbaar en zo kwetsbaar
  maar zo kostbaar tegelijk
  ben jij een prachtig stukje
  van Jezus koninkrijk.
  Hij heeft voor jou een plekje
  dat niemand anders heeft.
  En weet je, het geheim is,
  dat jij dichtbij Hem leeft.

  3. Zo breekbaar en zo kwetsbaar
  maar zo kostbaar tegelijk
  ben jij een prachtig stukje
  van Jezus koninkrijk.
  Je mag op Hem gaan lijken,
  is dat geen grote eer?
  En weet je, het geheim is;
  je bent niet kwetsbaar meer.

   

   

 • Naäman

  Naäman
  Tekst en muziek: Pieter & Annette Faasse

  Spreekstem:
  Naäman heeft een groot probleem
  en hij heeft ook koudwatervrees.
  Gelukkig maar, er was een kind
  dat hem een dienst bewees!

  1. De generaal voelt zich zo slap,
  hij bibbert op zijn benen
  Ja, al zijn kracht, zijn heldenmoed,
  zijn plotseling verdwenen.
  Er zitten plekken op zijn huid,
  en dat is geen goed teken.
  Het meisje uit het verre land,
  zij heeft het goed bekeken.
  Ze aarzelt niet, maar zegt:
  "Mijn God is groter dan uw zweren".
  Ze heeft gelijk,
  Naäman kan veel van dit meisje leren.

  2. Hij is meteen op pad gegaan
  met zilver, goud en kleren.
  Je weet maar nooit, denkt hij misschien,
  ik kan het licht proberen.
  Hij gaat helaas naar het paleis,
  maar daar moet hij niet wezen.
  De koning buldert woest:
  "Ga weg, ik kan jou niet genezen!"
  Gelukkig staat Elisa klaar
  om hem toch te ontvangen.
  Hij geeft hem goede raad,
  dus wat kan hij nog meer verlangen?

  3. Maar dit is geen goed plan, vindt hij,
  Naäman huivert weer
  Hij wil niet kopje onder gaan,
  zeker niet zeven keer
  en dan nog wel in de Jordaan,
  die vieze stinkrivier.
  Hij keert zich om en zegt:
  "We gaan onmiddellijk vanhier."
  Dan, voor de derde keer op rij
  krijgt hij een goed advies;
  zijn knechten lachen:
  "Man, kom op, duik onder of verlies!"

  Coda:
  En zo is deze man
  genezen volgens plan
  want diep in de Jordaan
  raakte God Hem aan
  Soms moet je kopje onder gaan
  met al je mooie dromen
  God weet ervan,
  wees niet bang,
  er gaat iets goeds uit komen!

   

 • Noach heeft op God vertrouwd

  Noach heeft op God vertrouwd
  Tekst en muziek: Pieter & Annette Faasse

  1. Weet je, God heeft eens gezegd:
  Wat zijn alle mensen slecht!
  Ik maak hier een einde aan,
  heel de wereld zal vergaan.
  Maar wie schuilen in een boot
  zal ik redden van de dood.

  2. Noach, bouw een reddingboot,
  reuze sterk en reuze groot
  En ga dan met je gezin
  naar die boot en spring erin. Hup
  Roep de dieren paar voor paar.
  Ik bescherm je in gevaar. Dus

  3. Noach heeft een boot gebouwd,
  want hij heeft op God vertrouwd.
  Ja, die grote reddingsboot
  Wordt een schuilplaats in de nood.
  Ook al valt de regen neer,
  je bent veilig bij de Heer!

  Staat op Tintelfris

 • Ontwapenende liefde

  Ontwapenende liefde
  Tekst en muziek: Pieter & Annette Faasse


  Heer Jezus, als een weerloos lam werd U naar 't kruis gebracht,
  waar U de dood zijn kracht ontnam en voor mij werd geslacht.
  Uw liefde, zo ontwapenend, Heer Jezus, maakt mij stil.
  Mij aan uw liefde laven Heer, is alles wat ik wil.
  Mij aan uw liefde laven, Heer, is alles wat ik wil.

   

  Bridge:
  Er is nog strijd, ik gord me aan met wapens van het licht.
  De nacht is haast voorbijgegaan, ik zie het morgenlicht.
  Er is nog strijd, ik gord me aan met wapens van het licht.
  De nacht is haast voorbijgegaan, ik zie het morgenlicht.

  O Heer Jezus, U, die overwon, komt toe de lof en eer!
  Ook ik mag overwinnaar zijn, ik dank U, lieve Heer.
  O Heer Jezus, U, die overwon, komt toe de lof en eer!
  Ook ik mag overwinnaar zijn, ik dank U, lieve Heer.

  staat op de CD Weet je dat de lente komt 2

 • Schatkist

  Schatkist
  Tekst en muziek: Pïeter & Annette Faasse

  Refrein:
  Geen kist vol, maar een heel heelal
  vol schatten groot en klein,
  gaf God aan ieder mensenkind,
  is dat niet reuzefijn?

  1.De stralende zon en de blozende maan,
  de sterren in duizelingwekkende baan,
  De wind en de wolken, de lucht hemelsblauw,
  Hij schiep ze en gaf ze aan ons, ook aan jou!
  Dus geef Hem de eer en bewonder Zijn werk.
  Verrassend, volmaakt, dat is Zijn handelsmerk!

  2.Het water dat wemelt, een kleurrijk toneel
  en daar bovenuit, kijk, een luchttafereel:
  de goudzoom, de roodstaart, de buizerd, de raaf,
  Hij schiep ze en zeg eens, vind jij dat niet gaaf?
  Dus geef Hem de eer en bewonder Zijn werk.
  Verrassend, volmaakt, dat is Zijn handelsmerk!

  3.De grote gorilla, de zebra, de koe,
  de kever, de bever, de lollige gnoe,
  de stampers, de sluipers, de kruipers, de springers,
  Hij schiep ze, zodat wij ervan zouden zingen!
  Dus geef Hem de eer en bewonder Zijn werk,
  Verrassend, volmaakt dat is Zijn handelsmerk!

 • Sterker dan de wind

   Sterker dan de wind
  Tekst & muziek Pieter & Annette Faasse

  1. Hoe de wind ook waait,
  waar het schip ook strandt,
  zelfs als ik verdwaal,
  in de avond, de nacht of in de morgen,
  Hij is er altijd bij, Hij omringt mij
  met zijn zorgen.

  Refrein:
  Sterker dan de wind,
  die stoeit en loeit en blaast.
  Sterker dan de storm,
  die soms door mijn leven raast,
  sterker, ja, veel sterker,
  sterker, ja, veel sterker
  is de machtige, Almachtige God.

  2. Wat er ook gebeurt,
  waar ik ook mee zit,
  wat mij overkomt,
  in de avond, de nacht en in de morgen,
  Hij is er altijd bij, Hij omringt mij
  met zijn zorgen.

 • Survival

  Survival
  Tekst en muziek: Pieter & Annette Faasse

  Refrein
  Het leven is een reis,
  dat merk je op den duur
  Het lijkt wel een survival,
  een heel groot avontuur 2x
  Soms moet je door een modderpoel,
  een oeverloos moeras
  maar Jezus wil je helpen,
  Gods woord is je kompas.2x

  1. Zo zit je in je kano, maar wat komt er na de bocht?
  Die waterval, betekent dat je laatste ademtocht?
  Of ben je voorbereid, getraind en goed gezond
  en weet je dat je eerder al voor hete vuren stond? 2x
  Dan peddel je en ploeter je, dan word je kleddernat
  maar achteraf zeg je heel droog:
  ‘He, he, zo, dat was dat’

  refrein

  2. Zo ga je galopperend door een aardedonker bos
  Maar krijg je dan de bibbers en laat jij de teugels los?
  Of ben je voorbereid, getraind en goed gezond
  en weet je dat je eerder al voor hete vuren stond?
  Dan buig je je voorover, geeft de sporen aan je paard
  en als het licht wordt roep je uit:
  ‘Dat was de moeite waard.’

  3.. Zo klim je in de bergen, je bent bijna bij de top.
  Ga jij er dan bij zitten, ook al kun je hogerop?
  Of ben je voorbereid, getraind en goed gezond
  en weet je dat je eerder al voor hete vuren stond?
  Dan klauter je, je houdt je met een touw in evenwicht
  en eenmaal boven kijk je rond:
  ‘Wow, wat een vergezicht!’

  Coda
  En gaat het soms eens even mis en voel je je niet blij,
  toch is het een belevenis, want Jezus is erbij. 2x

   

 • Tafel vol liefde

  Tafel vol liefde (Joh 13 en 1 Kor 13)
  Tekst en muziek: Pieter & Annette Faasse

  Refrein:
  Ik ken een geheim dat ooit is uitgelekt.
  Dat is het verhaal van een wonderlijk maal
  aan een tafel vol liefde gedekt.
  Het klinkt door de eeuwen heen;
  de meeste werd de minste van iedereen.
  Een tafel vol liefde, Jezus knielt neer.
  Hij wast onze voeten sindsdien keer op keer.
  Ontroerend  wat Jezus, Gods Zoon voor ons doet.
  Zijn Voorbeeld te volgen doet iedereen goed.
  Zijn Voorbeeld doet iedereen goed.

  1.De liefde is mooi, de liefde is zoet,
  eerlijk en trouw in wat zij ook doet.
  De liefde is sterk, geduldig en echt,
  enkel maar goed,  geen grammetje slecht,
  nooit jaloers, overdreven of trots,
  het grootste, het mooiste  geheim van mijn God.

  2.De liefde is zacht, kwetst niemands gevoel,
  doet niet verwaand, niet bitter of koel.
  De liefde verdraagt,  bedekt en vergeeft.
  Waarheid en recht, is waar zij naar streeft.
  Vol van hoop, en een rotsvast geloof,
  het vuur van de liefde wordt nooit uitgedoofd.

 • Tintelfris

  Tintelfris
  Tekst en muziek: Pieter & Annette Faasse

  Refrein:
  Tintelfris, tintelfris.
  Ik verlang zo naar tintel, tintel, tintelfris
  Naar wat spettert,  wat helder en schitterend is
  Ik verlang zo naar tintelfris

  1. Een nieuwe lente,
  een nieuw geluid,
  de hoogste rente,
  de mooiste bruid.
  Een nieuw begin
  een frisse start
  een vriend of vriendin
  een dankbaar hart

  refrein

  2. Een waterval,
  spetters op mijn neus
  bazuingeschal,
  een verslagen reus.
  Een schilderij
  vol van kleur
  Het kerende tij,
  een geopende deur.

  refrein

  3. Een stralenkrans,
  een strakblauwe lucht
  Een vrolijke dans,
  geen mens op de vlucht…

  Staat op Tintelfris

 • Twaalf stenen

  Twaalf stenen
  Tekst en muziek: Pieter & Annette Faasse

  Refrein:
  Waar het water is verdwenen,
  daar ligt nu een stapel stenen.
  En die stenen, die vertellen een verhaal
  aan ons allemaal.
  Prijs daarom de naam van God
  door alle eeuwen heen.
  Hij verdient de hoogste lof
  van iedereen.

  1. De eerste steen zegt: heb geloof.
  Steen twee spreekt van Gods kracht,
  de derde van de overvloed,
  de toekomst die ons wacht.
  De vierde steen weet God is goed,
  de vijfde geeft ons moed
  om vol te houden, door te gaan
  en niet wanneer het tegen zit
  stil te blijven staan.

  2. Steen zes spreekt van Gods wondermacht,
  waarvoor het water wijkt,
  steen zeven van zijn grote trouw
  die tot de wolken reikt.
  Steen acht verlicht de donkere  nacht;
  God heeft aan ons gedacht.
  Steen negen weet: Hij gaat ons voor
  en wie Hem dient, vertelt steen tien,
  volgt daarom zijn spoor!

  3. Waar wij ook staan , waar wij ook gaan,
  daar was God eerst al Zelf,
  want Hij leeft altijd met ons mee,
  verzekert ons steen elf.
  Hij helpt ons overal doorheen,
  belooft de twaalfde steen.
  Hij is een God van heel dichtbij
  een Redder uit de grootste nood,
  zo maakt Hij ons blij.

 • Veelkleurig

  VEELKLEURIG
  Tekst en muziek: Pieter & Annette Faasse

  1. Eens kwam je uit je moeders buik,
  je spartelde maar wat.
  Maar later als je groter wordt,
  zie je je levenspad.
  Wie weet word je een dierenvriend
  of ga je ver op reis.
  Blijf jezelf en geef vooral
  je eigen kleur nooit prijs.

  2. Eens werd je in de wieg gelegd,
  je wist niet eens waarvoor.
  Maar later als je groter wordt,
  dan krijg je dat wel door.
  Wie weet word je een advocaat,
  verpleegster of acteur.
  Blijf jezelf, houd overal
  altijd je eigen kleur.

  Refrein: (2x)
  Je mag je leven weven,
  God heeft je het patroon
  veelkleurig meegegeven
  in zijn geliefde Zoon

  3. Eens kwam je op de wereldbol,
  je sprak nog babytaal.
  Maar later as je groter wordt,
  vertel je jouw verhaal.
  Wie weet word je een stewardess
  of drummer van de band.
  Blijf jezelf, zorg dat je steeds
  je eigen kleur bekent.

  4. Eens ben je zomaar hier beland,
  je wist nog nergens van.
  Maar later als je groter wordt,
  zie je het meesterplan.
  Wie weet word je een dirigent,
  kokkin of machiniest.
  Spreekstemmen:
  Het is toch machinist?
  Ja, maar snap dat dan,
  het is een machinist die verkouden ist!
  Blijf jezelf, zodat je nooit
  je eigen kleur verliest.

   

 • Vergeven

  Vergeven

  Tekst en muziek: Pieter & Annette Faasse

  Leer mij om een ander te vergeven,
  niet af en toe maar telkens weer,
  meer dan zeventig maal zeven,
  vergeven, elke keer.

  Dank U Here Jezus, dat U mij vergeeft
  en dat U met uw Geest binnen in mij leeft.
  Al klinkt het wat apart,
  met uw vrede in mijn hart
  maak ik steeds een nieuwe start.

  Staat op Tintelfris

 • Verzamel geen schatten

  Verzamel geen schatten op aarde

  Tekst en muziek: Pieter & Annette Faasse

  A. Verzamel geen schatten op aarde.
  Ze vergaan, of een dief pakt ze weg.
  Verzamel je schat in de hemel,
  dat is wat Gods Woord heeft gezegd.

  Je schat in de hemel is veilig,
  geen rover of roest kan erbij.
  Je hart zal zijn daar waar je schat is
  Een hemelse schat maakt je blij!

  B. Leg je rijkdom neer bij God de Heer
  Wat Hij je geeft, is zoveel meer.
  Leg je rijkdom neer bij God de Heer
  Wat Hij je geeft, is altijd meer. 2x?

  Staat op Tintelfris

  A en B kan in canon gezongen worden

 • Vrede

  Vrede
  Tekst en muziek: Pieter & Annette Faasse

  Refrein:
  De herders omarmen het kind in de nacht
  Omarmen de vrede, al zolang verwacht.
  Vrede, vrede

  1. Een warme jas tegen winterse kou,
  de stralende lucht, de hemel zo blauw.
  Gods liefde in harten, die koud zijn als steen.
  Vrede, vrede,
  vrede is liefde, een arm om je heen.

  Refrein:
  De wijzen aanbidden het kind in de nacht,
  aanbidden de vrede al zolang verwacht.
  Vrede, vrede.

  2. Een feestelijk maal, met kaarsen verlicht,
  een vriendelijk woord, een vrolijk gezicht.
  Gods liefde in harten, die koud zijn als steen.
  Vrede, vrede,
  vrede is liefde, een arm om je heen.

 • Waar ik ben of wat ik doe

  Waar ik ben of wat ik doe
  Tekst en muziek: Pieter & Annette Faasse

  Waar ik ben of wat ik doe,
  U weet ervan.
  En als ik faal of als ik val,
  U grijpt mijn hand
  en brengt mij op een hoger plan,
  dat ik u, Heer, weer vol ontzag
  en gehoorzaam dienen mag.
  Voor al mijn schuld hebt U geboet.
  U bent, o Heer, oneindig goed.

 • Wacht maar af

  Wacht maar af
  Tekst en muziek: Pieter & Annette Faasse

  Refrein:
  Ondoorgrondelijk, zo verwonderlijk;
  licht, dat baanbreekt door de nacht,
  dag, die aanbreekt, onverwacht.
  Ik houd mijn adem in,
  er is een nieuw begin.

  1. Sta op, kom overeind.
  Kijk naar het licht, dat ons beschijnt.
  Kijk naar het open graf,
  En wacht maar af,  en wacht maar af,
  tot alle duisternis verdwijnt.
  En wacht maar af, en wacht maar af,
  tot alle duisternis verdwijnt!

  Refrein

  2. De dood zal niet meer zijn,
  geen rouw, geen angst,
  geen traan, geen pijn.
  Kijk naar het open graf,
  En wacht maar af,  en wacht maar af,
  tot alle duisternis verdwijnt.
  En wacht maar af, en wacht maar af,
  tot alle duisternis verdwijnt!

  Staat op Weet je dat de lente komt 2

 • Wauw!

  Wauw!
  Tekst en muziek: Pieter & Annette Faasse

  1. God maakte sterren zon en maan,
  die heel hoog aan de hernel  staan.
  En de mensen tot besluit.
  Wauw ik kijk m’n ogen uit!

  2. God maakte wolken, zee en land,
  zelfs het hele grote strand.
  En de mensen tot besluit.
  Wauw ik kijk m’n ogen uit!

  3. God maakte bomen, planten, bloemen,
  veel te veel om op te noemen.
  En de mensen tot besluit.
  Wauw ik kijk m’n ogen uit!

  4. God maakte vogels, vlinders, vissen,
  kikkers, eenden, hagedissen.
  En de mensen tot besluit.
  Wauw ik kijk m’n ogen uit!

  5. God maakte apen en konijnen,
  grote dieren, maar ook kleine.
  En de mensen tot besluit.
  Wauw ik kijk m’n ogen uit!

  Staat op Helemaal Anders

   

 • Wees blij en zing

  Wees blij en zing
  Tekst en muziek: Pieter & Annette Faasse

  Refrein:
  Wees blij en zing,
  zing en spring,
  spring en fluit,
  jubel het uit!

  1. Laat iedereen het horen,
  dat Jezus is geboren.
  Hij, die kwam in een donkere nacht,
  heeft de wereld redding gebracht!
  Refrein

  Refrein
  2. Laat iedereen het weten;
  God is ons niet vergeten.
  Al het donker en duister verdwijnt,
  waar het Licht van de wereld schijnt.
  Refrein

  Refrein
  3. Laat iedereen geloven
  dat vrede komt van boven.
  En als Jezus jouw hart vult met licht,
  straalt de blijdschap van je gezicht!
  Refrein

  Staat op Opwekking voor kids 8

 • Wees dankbaar

  Wees Dankbaar
  Tekst en muziek: Pieter & Annette Faasse

  Ze waren met zijn tienen
  naar Jezus toe gegaan,

  melaats en onaanraakbaar,
  maar Hij raakte hen aan. 

  Hun ziekte was besmettelijk
  en Jezus deed opzettelijk

  wat niemand anders deed,
  bewogen met hun leed.

  Zo heeft Hij hen in wezen
  genezen, alle tien.

  Ze hadden niets te vrezen,
  de priester kon het zien!

  1. Ik stel me voor hoe vrolijk
  ze zullen zijn geweest.

  Ze vierden hun come back
  misschien wel met een feest.

  Als dat zo is, als dat zo is,
  dan zeg ik je alvast:

  Slechts één van hen vroeg Jezus
  daarbij als eregast,

  want dat leek hem als dank
  niet minder dan gepast.

  Refrein:
  Wees niet als de meesten,
  die feesten zonder Hem.

  Wees dankbaar voor je leven,
  met hart en ziel en stem.

  Vier feest om alle dingen,
  die Jezus voor je doet.

  Wij zullen eeuwig zingen:
  dank U Jezus, dank U Jezus,

  dank U Jezus, U bent oneindig goed.

  2. Het antwoord op hun hopen 
  bood
  een nieuwe kans. 
  Ze vierden hun come back
  misschien wel met een dans

  Als dat zo is, als dat zo is,
  dan zeg ik je één ding:

  Slechts één van hen vroeg Jezus
  in 't midden van de kring,

  als dank en als een blijk
  van zijn waarde-ering.

  3. Dit was toch echt een wonder,
  na tijden van verdriet.

  Ze vierden hun come back
  misschien wel met een lied.

  Als dat zo is, dan klonk beslist
  een muzikaal couplet:

  Want één van hen blies juichend
  de gouden loftrompet

  om Jezus te bedanken,
  dat Hij hem had gered.

   

 • Wees wijzer

  Wees wijzer
  Tekst en muziek: Pieter & Annette Faasse

  Je bent niet goed wijs,
  als je lekker eigenwijs
  naar een ander wijst,
  wees toch wijzer!

  Je bent niet goed wijs,
  als je lekker eigenwijs
  naar een ander wijst,
  wees toch wijzer!

  Spreek geen kwaad van een ander,
  lach niet stiekem om een ander,
  geef de schuld niet aan een ander
  maar verander!

  Kijk niet neer op een ander,
  heb geen maling aan een ander,
  drijf de spot niet met een ander,
  maar verander!

  Leer een nieuwe wijs
  op de weg die God je wijst,          
  stop met dat gewijs,
  wees toch wijzer.       

  Leer een nieuwe wijs
  op de weg die God je wijst,          
  stop met dat gewijs,
  wees toch wijzer.

  staat op de CD Tintelfris

   

                           

 • Zeester

  Zeester
  Tekst en muziek: Pieter en Annette Faasse

  1. Op het strand vond ik een zeester.
  En ik gaf hem aan de meester.
  Hij bekeek hem goed en zei:
  "Zo is het met jou en mij.
  Op de bodem van de zee
  denk je vaak: ik tel niet mee.
  Voor het zonlicht weggekropen
  lig je stilletjes te hopen
  dat iemand zegt: je mag er zijn,
  ik breng je in de zonneschijn."

  Refrein:
  Straal maar zeester
  zegt de meester.
  Jij bent jij, je mag er zijn,
  stralend in de zonneschijn.

  2.Je bent schitterend en prachtig.
  Nee, van jou zijn er geen tachtig.
  Zoals jij is er maar één.
  Dat ben jij en jij alleen.
  Ook al denk je: wat een flop,
  wat ik doe slaat nergens op.
  Wees maar blij en dik tevreden
  met je eigen aardigheden,
  je eigen kleur en jouw talent.
  Er is geen mens zoals jij bent.

  Refrein

   

 • Zegenliedje

  Zegenliedje
  tekst en muziek: Pieter & Annette Faasse

  1. Zoveel heb ik van U gekregen,
  zoveel hebt U voor Mij gedaan
  de zon die scheen, maar ook de regen.
  U hebt mij altijd goed gedaan,
  U hebt mij altijd goed gedaan

  2. En daarom bid ik U, mijn Vader, 
  laat mij een bron van vreugde zijn.
  Dat ik mag delen van de schatten
  die in mijn hart verborgen zijn,
  die in mijn hart verborgen zijn.

  Refrein:
  Ik dank U en ik vraag niets meer,
  ik vraag niets meer dan dit alleen: 
  zegen mij en door mij, Vader,
  ook alle mensen om mij heen, 
  ook alle mensen om mij heen.

 • 1

Mocht je op zoek zijn naar een van onze andere liedteksten neem dan via de mail contact met ons op.